White House / Atelier cnS


© Siming Wu

© Siming Wu
  • Architects: Atelier cnS
  • Location: Dongguan, China
  • Category: Renovation
  • Architect In Charge: Guanqiu Zhong, Gang Song, Zhiyuan Zhu
  • Design Team: Haiyue Lin, Haibo Zhao, Xin Jin, Tao Tian, Minghui Xiao, Jieying Ruan, Wanfei Mei, Xin Xiao, Fengjiao Ge, Zixuan Wang
  • Area: 6000.0 m2
  • Project Year: 2017
  • Photographs: Siming Wu, Lei Shen, Xiaojing Wang

Read more »

[Autocad Blocks and Drawings Download Site]