MOMA Lotus Resort / Lacime Architects


© Schran Images

© Schran Images
  • Architects: Lacime Architects
  • Location: Jiuhua Mountain, Chizhou, Anhui, China
  • Category: Hotels
  • Lead Architects: Zhaoqing Song, Xing Xiong
  • Design Team: Qionghua Lin, Yiming Wei, Jun Wang, Zhiwu Zhang
  • Area: 2850.0 m2
  • Project Year: 2019
  • Photographs: Schran Images, Qilin Zhang

Read more »

[Autocad Blocks and Drawings Download Site]